Usluge

Naša područja ekspertize:

  • istraživanja i analize u telekomunikacijama
  • društveno odgovorno poslovanje
  • suradnja gospodarstva i akademske zajednice
  • edukacija odraslih
  • individualni poslovni coaching

 
 

 

Intelektualne usluge po narudžbi:

  • IZRADA PREZENTACIJA (POWERPOINT)
    za znanstvena i stručna predavanja/konferencije, za obranu završnih radova (maturalnih, diplomskih, doktorskih) i seminarskih radova, za razne namjene
  • OBRADA TEKSTOVA I PODATAKA
  • PISANJE ŽIVOTOPISA I MOLBI ZA POSAO

Više informacija i cjenik usluga