Dr. sc. Vlasta Hudek, dipl. ing.

dr. sc. Vlasta Hudek, dipl. ing.
Diplomirala je 1974. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, a na istom fakultetu obranila magistarski rad 1980. te doktorsku disertaciju 1993. Pored toga, završila je 2002. menadžerski program (GMP – General Management Program) pri Poslovnoj školi IEDC – Bled, Slovenija, te 2009. program Coaching for Organisational Consultants u Poslovnoj školi Ashridge, Vel. Britanija.

Profesionalnu karijeru započinje u najvećoj hrvatskoj telekomunikacijskoj kompaniji neposredno nakon diplomiranja, gdje radi najprije na poslovima održavanja, a potom planiranja, razvoja te strategije hrvatske telekomunikacijske mreže. Njena su područje posebne ekspertize digitalizacija mreže i uvođenje optičkih tehnologija.

Od 2004. do 2011. u istoj kompaniji ima odgovornost za edukacije ljudskih potencijala te uspostavlja kompanijski edukacijski centar. Uža područja interesa su usavršavanje odraslih u području umijeća potrebnih u radu i osobnom životu te suradnja između gospodarstva i akademske zajednice.

Od 1996. do 2011. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvođenju dodiplomske i poslijediplomske nastave Zavoda za telekomunikacije, najprije kao asistent, a od 2002. u naslovnom zvanju docenta.

Ima dugogodišnja uspješna radna iskustva kao stručnjak, voditelj projekata, menadžer i predavač, kao i u radu na međunarodnim projektima.

Tijekom godina usavršava se na brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima iz područja telekomunikacija, razvoja ljudskih potencijala kao i za stjecanje menadžerskih kompetencija.

Niz godina aktivno sudjeluje u organizaciji znanstvenih konferencija ConTel i MIPRO.

Autor je i koautor više od 65 znanstvenih i stručnih radova prezentiraniih na međunarodnim konferencijama i publiciranih u časopisima te poglavlja u knjizi.

2011. osniva vlastitu tvrtku Rezultanta d.o.o. za savjetovanja i usluge. Osmislila je, a u suradnji s partnerima i realizirala portal za cjeloživotno učenje Moj razvoj.

 

više