Usluge i cijene:

 

 1. IZRADA PREZENTACIJA (POWERPOINT)
  za znanstvena i stručna predavanja/konferencije, za obranu završnih radova (maturalnih, diplomskih, doktorskih) i seminarskih radova, za razne namjene
Opis usluge Osnovna cijena (PDV uključen)*
1.1. izrada prezentacije prema vašem predloženom sadržaju slajdova (dobivenom predlošku/skici) – u roku od 7 dana: 12,00 – 15,00 kn/slajd
1.2. cjelovita izrada i osmišljavanje sadržaja prezentacije prema dostavljenom tekstu i po dogovoru s naručiteljem – u roku od 7 do 14 dana, ovisno o kompleksnosti sadržaja: 20,00 – 30,00 kn/slajd
1.3. žurna izrada prezentacije – u roku od 24-48 sati (po dogovoru s naručiteljem): osnovna cijena uvećana za 30%
1.4. prezentacija na engleskom jeziku (bez prevođenja): osnovna cijena uvećana za 20%
1.5. ostalo: po dogovoru

 

 

 1. OBRADA TEKSTOVA I PODATAKA
Opis usluge Osnovna cijena (PDV uključen)
2.1. stilska i jezična obrada teksta završnih radova te priprema za tisak („finalizacija“ – uređivanje, lektura i korektura te formatiranje tekstova na hrvatskom, napisanih u Wordu, font min. 10-12 pt) – u roku od 7 do 14 dana, ovisno o kompleksnosti teksta: 12,00 – 20,00 kn/stranica teksta
2.2. jednostavna statistička obrada dobivenih podataka i grafička obrada (izrada grafičkih prikaza): 20,00 – 30,00 kn/grafikon
2.3. žurno uređivanje i priprema za tisak- u roku od 24-48 sati (po dogovoru s naručiteljem): osnovna cijena uvećana za 30%
2.4. ostalo (pronalaženje i prilagodba odgovarajućih ilustracija i slično): po dogovoru

 

 

 1. PISANJE ŽIVOTOPISA I MOLBI ZA POSAO
Opis usluge Osnovna cijena (PDV uključen)
3.1. sastavljanje i uređivanje teksta životopisa na hrvatskom, prema dostavljenim podacima, po dogovoru s naručiteljem – u roku od 48 sati: 50,00 – 100,00 kn
3.2. pisanje molbi za posao ili slično, prema dostavljenim podacima – u roku od 48 sati: 50,00 kn
3.3. ostalo: po dogovoru

 

 

 

NAČIN PLAĆANJA:

 • plaćanje po predračunu koji se uspostavlja odmah po dogovoru (općom uplatnicom ili online/telebanking), u dvije rate:
 1. inicijalni polog od 50 kuna po sklapanju dogovora – po obavijesti o uplaćenom pologu počinje teći rok do isporuke usluge
 2. ostatak iznosa – prije isporuke dogovorene usluge
 • račun se dostavlja naručitelju emailom, uz isporuku naručene usluge

 

PODACI ZA PLAĆANJE USLUGA:

PRIMATELJ: Rezultanta d.o.o., Bukovačka cesta 64, 10000 Zagreb

IBAN primatelja:            HR8223600001102200776

ŽR primatelja:   2360000-1102200776
Opis plaćanja:
IME I PREZIME NARUČITELJA i vrsta naručene usluge (npr.: prezentacija ili obrada teksta ili životopis…)

 

 

ISPORUKA / PREUZIMANJE MATERIJALA

 • po posebnom dogovoru, uzorak prezentacije ili obrađenog teksta (nekoliko slajdova ili stranica materijala, u PDF-u) šaljem naručitelju na uvid/autorizaciju
 • nakon uplate cijelog iznosa dostavljam finalne materijale emailom, u PPT-u ili Wordu i PDF-u

 

 

KONTAKTI:

Email: info@rezultanta.hr, cc: vhudek@gmail.com

Mob.: 098 319 010 (od 9 do 19 sati)